Thu Thiem


Shannon Mary Ann Smuts

Shannon Mary Ann Smuts

Kindergarten Teacher

Kylie Jane Sims

Kylie Jane Sims

Kindergarten Teacher

mari_iwamoto

Mari Iwamoto

Kindergarten Teacher

PHAM-THI-KIM-NGUYEN

Phạm Thị Kim Nguyên

VNS Teacher - Kindergarten & Primary

Tracey Ann Mercieca

Tracey Ann Mercieca

Primary Teacher

Paraic Edward Garry

Paraic Edward Garry

Primary Teacher

Van Chau Nguyen

Van Chau Nguyen

Primary Teacher

Ian Osberg

Ian Osberg

Primary Teacher

Wills-Brian

Brien Jonathan Wills

Primary Teacher

Chloe_Lucas

Chloe Elizabeth Lucas

Primary Teacher

Corrie-Gillett

Corrie Elizabeth Gillett

Primary Teacher

Carroll-Elisa

Elisa Joan Carroll

Primary Teacher

Alexander Peter Shipkov

Alexander Peter Shipkov

Primary Teacher

Paul-John-Holland

Paul John Holland

Primary Teacher

Arnelle-Salida

Arnelle Adelaide Salida

Primary Teacher

Sarah Heidenreich

Sarah Heidenreich

Primary Teacher

Rebecca Jane Heidenreich

Rebecca Jane Heidenreich

Primary Teacher

Deirdre_Capuano

Deirdre Capuano

Primary Teacher

Aoife Marie Brandon

Aoife Marie Brandon

Primary Music Teacher

Charlotte-h

Charlotte Stephanie Hill

Primary Music Teacher

Peter Joseph O’rance

Peter Joseph O’rance

Primary Teacher

Lê Thúy Vy

Lê Thúy Vy

VNS Teacher -Primary

Lê Thị Hoài Phương (Thao Dien)

Lê Thị Hoài Phương

VNS Teacher - Primary

DANG_TRAN_NGOC_MY

Đặng Trần Ngọc Mỹ

Art Teacher - Primary

HUYNH_MY_LINH

Huỳnh Mỹ Linh

VNS Teacher - Primary

John Alexander Rogers

John Alexander Rogers

Secondary Teacher - HUMS

james_mckenna

James Arthur Mckenna

Secondary Teacher - LANG

Jeff-Capuano

Jeffrey Lindsay Capuano

Secondary Teacher - MATHS

James Bourke (Specialist Coordinators & Thu Thiem)

James Henry Bourke

Secondary Teacher - HUMS

Ian Horsewood

Ian Horsewood

Secondary Teacher - HUMS

Sean Bruce Stitz (Thu Thiem)

Sean Bruce Stitz

Secondary Teacher - LANG

peter_cox

Peter Cox

Secondary ICT Teacher

Joseph Edward Brown

Joseph Edward Brown

Secondary Teacher - LANG

Sally Jane Thompson (Thu Thiem)

Sally Jane Thompson

Secondary Teacher - LANG

Justin Charles Daniel

Justin Charles Daniel

Secondary Teacher - LANG

Nicholas James Daniels

Nicholas James Daniels

Secondary Teacher

Seong Hun Jang

Seong Hun Jang

Secondary Teacher - LANG

Juliet Coome

Juliet Deborah Coome

Secondary Teacher - LANG

Jack Vincent Moreci (Thu Thiem)

Jack Vincent Moreci

Secondary Teacher - LANG

David John Gakowski

David John Gakowski

Secondary Teacher - MATHS

JOSEPH BENJAMIN KIRKEY

Joseph Benjamin Kirkey

Secondary Teacher - MATHS

Joseph George Phillips

Joseph George Phillips

Secondary Teacher - MATHS

Eli Kepner

Eli Harvest Kepner

Secondary Teacher - HUMS

russell_matthew_duncombe

Russell Matthew Duncombe

Secondary Teacher - HUMS

Victor Lee

Secondary Teacher - MATHS & HUMS

TRENT_STEVEN_RICHARDSON

Trent Steven Richardson

Secondary Teacher - SCI

Sheryl Louise Gelsthorpe (Thu Thiem)

Sheryl Louise Gelsthorpe

Secondary Teacher - SCI

Alexander Geoffrey Knight

Alexander Geoffrey Knight

Secondary Teacher - SCI

Matthew John Burrell

Matthew John Burrell

Secondary Teacher - SCI

Phuong Kim Vong

Phuong Kim Vong

Secondary Teacher - SCI

Philip Richard Strack

Philip Richard Strack

Secondary Teacher - SCI

David Jonathan Gibbons

David Jonathan Gibbons

Secondary Teacher - SCI/PHY

Ian Peter Darbelly Fraser (Thu Thiem)

Ian Peter Darbelly Fraser

Secondary Teacher - SCI/PHY

Michael-Joseph-Clark

Michael Joseph Clark

Design & Technology Teacher

James Andrew John Eyre

James Andrew John Eyre

Secondary Teacher

Zion Mitchell

Zion Mitchell

Design & Technology Teacher

Nicholas Glenn Mason

Nicholas Glenn Mason

Secondary Music Teacher/PHY

Nigel Hall (Specialist Coordinators & Thu Thiem)

Nigel Stuart Harman Hall

Arts Teacher

Kohji Kazama

Kohji Kazama

Japanese Teacher

DAVID_HECTOR_MOLLOY

David Hector Molloy

Arts Teacher (Drama)

Anton Dirk Luiten

Anton Dirk Luiten

Secondary Music Teacher

Shih Hsien Yang

Shih Hsien Yang

Secondary Chinese Teacher

Sophie Hoang

Sophie Hoang

Secondary French Teacher

Brennan-Todd.jpg

Todd Patrick Brennan

Secondary PE Teacher

Nathan John Heidenreich

Nathan John Heidenreich

Secondary PE Teacher

Francisco-Karla

Karla Villarosa Francisco

Swimming Teacher

Marita Jayne Seaton

Marita Jayne Seaton

Art Teacher

heather_lee-ann_julien

Heather Lee-Ann Julien

Psychology Teacher

Masterton-Andrew.jpg

Andrew Bruce Masterton

Secondary Teacher - HUMS

Nguyễn Thùy Nhiên

Nguyễn Thùy Nhiên

VNS Teacher - Secondary

Nguyen Pham Huyen Trang

Nguyễn Phạm Huyền Trang

VNS Teacher - Secondary

Trịnh Thị Mai Phượng

Trịnh Thị Mai Phượng

VNS Teacher - Secondary

Lê Ngọc Loan

Lê Ngọc Loan

Music Teacher / Music ST

Huỳnh Lâm Xuân Thảo

Huỳnh Lâm Xuân Thảo

Support Teacher

Cao Bảo Khanh

Cao Bảo Khanh

Support Teacher

Lê Thị An

Lê Thị An

Support Teacher

Ngo Thi Kim Oanh (Thu Thiem)

Ngô Thị Kim Oanh

Support Teacher

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Thúy An

Support Teacher

Trần Thị Trúc Phương

Trần Thị Trúc Phương

Support Teacher

NGUYEN-KIM-HaI

Nguyễn Kim Hài

Special Support Teacher

NGUYEN_THI_PHUONG_THAO

Nguyễn Thị Phương Thảo

Support Teacher

HO-THU-THUY

Hồ Thu Thủy

EAL Teacher

LE_NGUYEN-ANH-THU

Lê Nguyễn Anh Thư

Special Support Teacher

Lê Thị Thanh Thủy

Lê Thị Thanh Thủy

Support Teacher

Thóng Sau Mùi

Thóng Sau Mùi

Support Teacher

Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Minh Thông

Support Teacher

Lê Thị Chúc My

Lê Thị Chúc My

Support Teacher

TRAN-MINH-HUe

Trần Minh Huế

Special Support Teacher

Lý Tú Hương (Thu Thiem)

Lý Tú Hương

Special Support Teacher

Lương Thị Yến Oanh

Lương Thị Yến Oanh

Support Teacher

Vũ Thị Thu Thảo (Thu Thiem)

Vũ Thị Thu Thảo

Support Teacher

Nguyen Ngoc Quang Tam

Nguyễn Ngọc Quang Tâm

Lab Technician

Nguyễn Ngọc Kim Thanh

Nguyễn Ngọc Kim Thanh

EAL Support Teacher

Phan Thị Kim Hằng

Phan Thị Kim Hằng

Special Support Teacher - Secondary

LY_HOAI_NAM

Lý Hoài Nam

Arts & D/T Support Teacher

Hứa Thị Kim Trọng

Hứa Thị Kim Trọng

Support Teacher - Secondary

NGUYEN_THI_KIM_TUYEN

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Support Teacher

Nguyễn Như Bạch

Nguyễn Như Bạch

Support Teacher

Trần hải quỳnh

Trần Hải Quỳnh

Special Support Teacher - Secondary

Phạm Mỹ Linh

Phạm Mỹ Linh

Special Support Teacher

Võ Anh Thư

Võ Anh Thư

Support Teacher