Thank you very much for your time and response! Our Admissions Staff will be in touch with you soon!
Xin cảm ơn thời gian và thông tin của Quý Phụ huynh. Nhân viên phòng Tuyển sinh sẽ liên lạc với Quý Phụ huynh trong thời gian sớm nhất.
시간을 내 응답주심에 감사드립니다. 입학처에서 곧 연락드리겠습니다 감사합니다!