11 Trường Đại Học Hoa Kỳ Đến Thăm AIS

11 Trường Đại Học Hoa Kỳ Đến Thăm AIS

Ngày hôm qua, AIS đã tổ chức một chuyến viếng thăm từ 11 trường đại học Hoa Kỳ do ông Rohit Kandari của KCUnivAssist đứng đầu. Các trường tham gia là các trường đại học công lớn về nghiên cứu, các trường cao đẳng nghệ thuật tự do và các trường đại học tư thục từ các vùng duyên hải miền trung và phía đông của Hoa Kỳ. Tất cả học sinh Lớp 11, cùng với những học sinh Lớp 12 và 13 thích học tập tại Hoa Kỳ được mời tham dự sự kiện được tổ chức tại phòng Auditorium. Sau thời gian hội thảo về Giáo dục đại học ở Hoa Kỳ và các ngành nghề mới nổi, hơn 150 sinh viên đã nhiệt tình tham gia và trao đổi với các đại diện của từng trường đại học.