Đặt Lịch Tham Quan Trường

Chào Mừng Đến AIS

Hân hoan chào đón Quí phụ huynh và học sinh tương lai đến tham quan ba cơ sở của chúng tôi.

Bạn muốn

1

Tham khảo giờ tham quan của chúng tôi

CampusTour LanguageMonday - Friday
Thu Thiem

(Kindergarten - Year 13)

English - Vietnamese8:30am - 11:30am & 1:30pm - 4:00pm
Korean - Japanese8:30am - 11:30am & 1:30pm - 4:00pm
Thao Dien

(Kindergarten - Year 6)

English - Vietnamese8:30am - 11:30am & 1:30pm - 4:00pm
Korean - Japanese8:30am - 11:30am & 1:30pm - 4:00pm
Xi

(Kindergarten)

English - Vietnamese8:30am - 11:30am & 1:30pm- 4:00pm
Korean - Japanese8:30am - 11:30am & 1:30pm - 4:00pm
2

Đặt hẹn của bạn tại đây!