Andrew Masterton

Andrew Masterton

Andrew dạy  Khoa học và Nhân văn  tại Scotch College, Melbourne sau đó tiếp tục dạy tiếng Anh trong một trại tị nạn trên biên giới Miến Điện Thái Lan trong 18 tháng. Sau đó, ông đã dành một năm học tại Đại học Oxford. Andrew có kinh nghiệm làm việc tại World Vision Australia với vai trò Cán bộ Chương trình trong Đơn vị Cứu trợ Khẩn cấp. Anh  cũng dạy Khoa học tại trường Presbyterian Ladies College, Melbourne và dành 9 năm tại Trường Caulfield Grammar, Melbourne. Tại CGS, ông dạy Nhân văn, Khoa học và Nghiên cứu Quốc tế Cấp cao. Anh đồng thời là điều phối viên của Chương trình Hỗ trợ Đồng đẳng và Chương trình Dịch vụ Cộng đồng. Andrew gia nhập AIS vào tháng 8 năm 2009.

Andrew  thích chạy bộ, bơi lội, du lịch và dành thời gian với vợ và hai con trai.