Học Trực Tuyến

Curriculum-07

AIS có chương trình Học tập Trực tuyến (E- Learning) toàn diện trên cả trường, là một phần của môi trường học năng động và sáng tạo của thế kỷ 21. Chương trình e-learning được hỗ trợ bởi nguồn đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số gồm tốc độ Internet nhanh, truy cập không dây toàn diện và các phương tiện và hệ thống kỹ thuật số để trợ giúp cho việc dạy và học. Các mục tiêu của chương trình e-learning bao gồm:

 

  • tăng kết quả học tập và sự tham gia của học sinh
  • phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai của các em
  • đẩy mạnh công dân kỹ thuật số
  • đảm bảo học sinh có khả năng phát triển và an toàn trong thế giới kỹ thuật số

 

AIS sử dụng nhiều thiết bị khác nhau trên toàn trường và đã có chương trình BYOD (Thiết bị cá nhân tự mang) tại trường từ năm 2015. Trong năm 2018, học sinh Lớp 5 sẽ sử dụng iPad tự mang và sẽ tiếp tục sử dụng sang năm Lớp 6 vào năm 2019. Chương trình Thiết bị tự mang BYOD của trường khuyến khích tính linh hoạt và cá nhân hóa việc học trong khi đẩy mạnh các cơ hội học tập hiện có. Mục tiêu sẽ luôn là đạt được nhiều kết quả cao mang tính giáo dục cho toàn thể các em.