Chuyến Cắm Trại Của Khối 12

Chuyến Cắm Trại Của Khối 12

Khối 12 của AIS đã có chuyến cắm trại tuyệt vời tại Đà Lạt tuần qua. Đây là cơ hội để các em trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa cũng như học cách xây dựng tố chất lãnh đạo và kỹ năng làm việc đội nhóm.