International-Baccalaureate-Diploma-Programme-(IBDP)

Chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB)

Bằng Tú Tài Quốc Tế (IBDP)

Là một trong số các trường quốc tế hàng đầu dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế của thế giới (IB World School), trường Quốc Tế Úc (AIS) tự hào giới thiệu chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) dành cho Lớp 12 và 13 (tuổi từ 16 đến 19). Bằng Tú tài Quốc tế IBDP là chương trình học trước khi vào đại học và kéo dài 2 năm, được công nhận rộng rãi và được các trường cao đẳng và đại học uy tín trên toàn thế giới đánh giá cao. Các học sinh có thể linh động chuyển tiếp vào chương trình này Tú tài IB từ các trường dạy IB khác trên thế giới, cũng như từ các hệ thống trường học khác.

Senior-handbook

Senior Curriculum Handbook

Yêu cầu của chứng chỉ

Để đạt được Bằng Tú tài Quốc tế, sáu môn (ít nhất là ba môn trình độ cao) và các yêu cầu cốt lõi phải hoàn thành.

Các yêu cầu cốt lõi bao gồm ba phần: Tri Thức Luận (một khóa học giúp đúc kết và đối chiếu giữa các môn học khác); môn Luận Văn Mở Rộng (một báo cáo nghiên cứu độc lập dài khoảng 4000 từ) và tham gia vào chương trình Phục Vụ Cộng Đồng CAS (viết tắt của Creativity – Sáng tạo, Activity – Hoạt động và Service – Dịch vụ).

Cho các môn của mình, học sinh chọn ra một môn học trong mỗi Nhóm, từ 1 đến 5 (bên dưới), đảm bảo chiều rộng trải nghiệm trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ, Nhân văn, Khoa học và Toán học. Cho môn cuối (Nhóm 6), học sinh chọn Nghệ Thuật Hiển Thị, Âm nhạc hay một môn từ Nhóm 3 hay 4.

Group Subject options
1 Chinese A Literature English A Language & Literature Japanese A Literature Korean A Language & Literature Vietnamese A Literature School-Supported Self-Taught Literature (SL only)
2 English B Chinese B French ab initio (SL only) A second group 1 language
3 Business Management Economics Environmental Systems and Society (SL only)* Geography Information Technology in a Global Society Psychology
4 Biology Chemistry Environmental Systems and Society (SL only)* Design Technology Physics
5 Mathematical Studies SL Mathematics SL Mathematics HL
6 Music Visual Arts Another subject from group 3 or 4

Thông tin thêm