Bổ Trợ Tiếng Anh

ACG-AIS-English-Additional-Language-communication-image-and-text

Khoa Bổ trợ Tiếng Anh EAL giúp các em trở thành những người sử dụng tiếng Anh thông thạo để phát triển kĩ năng xã giao và đạt kết quả học tập tốt trong tất cả các lĩnh vực của giáo trình.

Tất cả học sinh không có bản ngữ tiếng Anh đều phải làm bài kiểm tra thẩm định ngôn ngữ trước khi nhập học. Sau đó sẽ có quyết định đánh giá học sinh có đủ khả năng giao tiếp để theo học không, hay sẽ phải học thêm lớp Bổ trợ Tiếng Anh EAL.

Quá trình tiến bộ của học sinh sẽ tiếp tục được các thầy cô theo dõi và đánh giá. Khi trình độ tiếng Anh đã đạt mức thông thạo mà học sinh không cần tiếp tục theo học lớp Bổ trợ Tiếng Anh EAL, thì các em có thể hoàn tất chương trình này.