ACG-AIS-Digital-Learning-image-technology-and-text

AIS có chương trình Học tập Trực tuyến (E- Learning) toàn diện trên cả trường, là một phần của môi trường học năng động và sáng tạo của thế kỷ 21. Chương trình e-learning được hỗ trợ bởi nguồn đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số gồm tốc độ Internet nhanh, truy cập không dây toàn diện và các phương tiện và hệ thống kỹ thuật số để trợ giúp cho việc dạy và học.

Các thế hệ tương lai đang được tiếp cận một nền công nghệ phong phú và liên tục thay đổi. Tại AIS, chúng tôi sẵn sàng cho các học sinh thông qua việc phát triển nhiều kỹ năng để có thể thích ứng với khoa học kỹ thuật hiện đại. AIS tin rằng công nghệ khi được sử dụng đúng mục đích sẽ hỗ trợ và nâng cao các cơ hội, từ đó giúp học sinh tiếp thu tốt hơn và vươn xa hơn. 

samr

 

Đối với AIS, chúng tôi không chỉ khám phá cách sử dụng công nghệ trong việc giảng dạy truyền thống, mà còn cố gắng tận dụng nền tảng kỹ thuật số để mở ra các cách thức dạy và học đột phá. Khi kết hợp các kỹ thuật và công nghệ với nhau, chúng tôi vận dụng trên nền tảng mô hình SAMR của Puentedura. Mục tiêu của chúng tôi chính là chuyển việc "Nâng Cao" (‘Enhancement’) sang mức "Đột Phá" (‘Transformational’).

info-1

Các mục tiêu của chương trình e-learning bao gồm:

  • tăng kết quả học tập và sự tham gia của học sinh
  • phát triển các kỹ năng cần thiết cho tương lai của các em
  • đẩy mạnh công dân kỹ thuật số
  • đảm bảo học sinh có khả năng phát triển và an toàn trong thế giới kỹ thuật số
info-2

Chương trình học kỹ thuật số tiên tiến từ AIS áp dụng cho Tiểu học và Trung học.