ACG-AIS-Vietnamese-Language-Culture-community-image-and-text

Là một ngôi trường với 40 quốc tịch, tại AIS chúng tôi tìm cách tạo dựng và nuôi dưỡng cải thiện ý thức cộng đồng bằng cách am hiểu, tôn trọng và gìn giữ các niềm tin, quốc tịch và văn hóa đa dạng của chúng ta.

Điều này càng đặc biệt hơn khi chúng tôi khuyến khích các em tìm tòi và am hiểu hơn về nước nhà Việt Nam của chúng ta.

Tất cả các học sinh từ Mẫu giáo tới Lớp 6 đều phải học Tiếng Việt. Các học sinh Việt Nam hoàn thành Giáo trình Giáo Dục Công Dân Việt Nam và các học sinh nước ngoài học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Từ Lớp 7 đến Lớp 9, ngoài việc học bộ môn Tiếng Việt, chỉ có các học sinh người Việt học môn Giáo Dục Công Dân Việt Nam sau giờ học ở trường. Học sinh hoàn thành một bộ giáo trình trong cả niên học bao gồm bốn lĩnh vực chính: Văn hóa, Lịch sử, Địa lý và Văn học Việt Nam. Ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Việt.

Trong Cấp Trung Học, học sinh có thể chọn tiếng Việt làm Ngôn ngữ A để hoàn thành chương trình Tú Tài Quốc tế IB. Như vậy các em có bằng tốt nghiệp song ngữ.

Nhà Trường cũng tham gia liên hoan các lễ hội toàn quốc như Tết và Trung Thu. Lễ hội Tết AIS hàng năm là một cao điểm trong niên lịch trường với nhiều trang trí và cây Hoa mai khắp mọi nơi.