Lãnh Đạo Học Đường


Phát triển tố chất lãnh đạo

Tại Trường Quốc Tế Úc (AIS) chúng tôi chú trọng vào việc phát triển học sinh thành người có khả năng lãnh đạo trong suốt cuộc đời của mình, bất kể các em sống ở cộng đồng nào. Chúng tôi thực hiện điều này qua việc nhấn mạnh sự phát triển phẩm chất của học sinh Tú tài Quốc tế (IB). Học sinh IB nổ lực để trở thành những người Ham học, Hiểu biết, có Tư duy, Biết giao tiếp, có Nguyên tắc, Cởi mở, Quan tâm, biết Chấp nhận rủi ro, Quân bình và biết Suy ngẫm. Từ Mẫu giáo đến Lớp 13, các em sử dụng các thuộc tính này để phát triển bản thân và phát triển mối quan hệ của mình với những người khác trong cộng đồng. 

Phẩm chất lãnh đạo


Lãnh đạo Học đường tại AIS là một khía cạnh quan trọng của trường.
Lãnh đạo Học đường tại AIS là một khía cạnh quan trọng của trường. Dù đó là điều khiển một buổi tập trung học sinh trong trường tiểu học, hoặc tham gia một vai trò lãnh đạo học sinh chính thức, có nhiều cơ hội để học sinh xây dựng sự tự tin và phát triển kỹ năng lãnh đạo.  Lãnh đạo học đường cho các em một tiếng nói và hình thành sự tôn trọng vốn là một phần quan trọng của văn hóa tại AIS.

Một số cơ hội lãnh đạo dành cho học sinh bao gồm:


Khối Tiểu học

 • Đội trưởng các Nhà
 • Triển Lãm tiểu học PYP
 • Các buổi tập trung lớp
 • Ban Đại Diện Học Sinh (SRC)

Khối Trung học 

 • Đội Trưởng của Nhà
 • Nhóm Mạng Lưới Vấn Đề Toàn Cầu (GIN)
 • Ban Đại Diện Học Sinh (SRC)
 • Sao đỏ
 • Đội trưởng của trường
 • Đội trưởng thể thao
 • Mô hình United Nations (MUN)