An Sinh Học Đường


Sự tôn trọng

Không phải ngẫu nhiên mà AIS nổi tiếng về cách đối xử tôn trọng giữa học sinh và giáo viên tại trường. Từ các bài học về sự tế nhị trong Khối Tiểu Học, cho tới an toàn sử dụng mạng và quan hệ nghiêm túc trong Khối Cấp Hai, các bài học an sinh học đường cụ thể đều có lịch học trong mỗi lớp ở trường, giáo dục cho từng độ tuổi cụ thể để hỗ trợ cho học sinh AIS trong việc xây dựng tư cách của mình. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên, học sinh xây dựng mối quan hệ xã hội cần thiết để phát triển thành những lãnh đạo của cộng đồng mình. Toàn bộ chương trình được thiết kế để giúp học sinh có lựa chọn tốt cho cuộc sống và xây dựng sự tôn trọng.

Hỗ trợ từ AIS


Trong khối Mẫu Giáo và Tiểu Học, các Giáo viên đứng lớp chịu trách nhiệm chăm sóc cho học sinh và là điểm liên hệ cho học sinh và phụ huynh nếu có vấn đề nảy sinh. Những nhân viên này được hỗ trợ bởi Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học và Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học và Mẫu Giáo.

Trong Khối Cấp Hai, các giáo viên Trưởng Nhà là người hỗi trợ chính cho học sinh và phụ huynh. Những người này nhận hỗ trợ từ Điều Phối Viên An Sinh học đường, và Trưởng khoa Cấp Cuối, và Phó.

Phó Hiệu Trưởng Khối Cấp Hai và Viện Phó Điều Hành.

Hệ Thống Nhà


Có bốn Nhà tại AIS  – Nhân Sư (Sphinx), Điểu Sư  (Griffin), Phụng Hoàng (Phoenix), và … Trong cả hệ thống Trường, các em học sinh được phân vào các Nhà này cho các hoạt động thể thao, văn hóa và các hoạt động khác. Các chương trình theo đội Nhà tạo thêm cách cho học sinh xây dựng nhiều mối quan hệ với bạn bè trong cả Trường. Giống như tổ chức trong các gia đình, mong đợi rõ ràng ở các học sinh lớn là luôn luôn chăm sóc cho các em nhỏ hơn mình.

Khối Mẫu Giáo và Tiểu Học


Trong khối Mẫu Giáo và Tiểu Học, các Giáo viên đứng lớp chịu trách nhiệm chăm sóc cho học sinh và là điểm liên hệ cho học sinh và phụ huynh nếu có vấn đề nảy sinh. Những nhân viên này được hỗ trợ bởi Phó Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học và Hiệu Trưởng Khối Tiểu Học và Mẫu Giáo.

Mỗi lớp trong khối Mẫu Giáo và Tiểu Học đều có một trợ giảng người Việt để hỗ trợ thêm cho học sinh. 
Học sinh khối Tiểu Học sẽ được hỗ trợ thêm bởi các tư vấn viên của trường. Trường hợp các sự hỗ trợ cần được tăng cường, AIS sẽ bố trí một giáo viên riêng cho các nhu cầu đặc biệt của trẻ. Các học sinh lớp lớn thường tham gia chương trình hỗ trợ cho các bạn học sinh lớp nhỏ để thúc đẩy nhau cùng tiến bộ.  

 

ais-student-welfare-lower-secondary.jpg

Trung Học Cơ Sở 


Tại AIS, chúng tôi luôn rất ý thức về sự đa dạng đáng kể của các em Học sinh Khối THCS với các giai đoạn phát triển vô cùng khác nhau về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Mục tiêu của chúng tôi là quan tâm đến các em học sinh trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và vô định. 

Học sinh được chăm sóc theo chiều ngang của từng cấp độ lớp trong hệ các nhà, trong đó giáo viên Trưởng Nhà là điểm liên hệ đầu tiên cho phụ huynh. Giáo viên Trưởng Nhà đóng một vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ quá trình chuyển tiếp học sinh vào những năm đầu trung học một cách suôn sẻ. Các giáo viên Trưởng Nhà được hỗ trợ bởi các điều phối viên an sinh học đường cho Lớp 7, Lớp 8-9 và Lớp 10-11. Từng giáo viên đều được hỗ trợ bởi Phó Hiệu Trưởng Khối Trung Học và Viện Phó Điều Hành (và Hiệu Trưởng Khối Trung Học) cho các trường hợp nghiêm trọng.

Tất cả học sinh Lớp 7 – 11 đều có các buổi hẹn chăm sóc học sinh chính thức và không chính thức với giáo viên Trưởng Nhà của mình. Các buổi trao đổi được dựa vào các chủ đề như an toàn sử dụng mạng, tôn trọng các văn hóa, thói quen học tập, tổ chức, giải quyết xung đột, tăng cường mạng lưới hỗ trợ, chọn quyết định tốt và phát triển tình bạn sâu sắc. Học cách xây dựng sức bền cảm xúc là một khía cạnh quan trọng của chương trình an sinh học đường trong các Lớp 7-11. Học sinh cũng có thể tiếp cận với nhân viên tâm vấn của trường, còn các học sinh có nhu cầu đáng kể thêm có thể yêu cầu sự giúp đỡ của trợ giảng đặc biệt.

 

Trung Học Phổ Thông


Đối với Khối Cấp Cuối (Lớp 12-13), hệ nhà được sắp xếp theo chiều dọc để học sinh năm cuối có thể cùng học với nhau thông qua chương trình Bằng Tú Tài Quốc Tế (IB). Cũng giống như các Khối khác của trường, giáo viên Trưởng Nhà có trách nhiệm an sinh học đường cho lớp mình và có vai trò là điểm liên hệ đầu tiên cho phụ huynh và học sinh.

Các giáo viên Trưởng Nhà được hỗ trợ bởi các điều phối viên an sinh học đường cho Lớp 12 và Lớp 13. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh cần thêm sự trợ giúp, Điều Phối Viên Tú Tài (IBDP), Phó Hiệu Trưởng Khối Trung Học và Viện Phó Điều Hành (và Hiệu Trưởng Khối Trung Học) cũng có thể hỗ trợ. Ngoài ra, AIS cũng cung cấp dịch vụ của chuyên gia tâm vấn ở trường và chúng tôi duy trì các mối quan hệ với nhiều chuyên gia hành nghề phù hợp bên ngoài, như các bác sĩ tâm lý học giáo dục vả cảm xúc xã hội mà học sinh hoặc phụ huynh có thể được giới thiệu tới.

Các Học Sinh Cấp Cuối được xếp vào hệ nhà theo chiều dọc. Đây là một kết hợp bình đẳng giữa các học sinh Lớp 12-13 trong mỗi nhà. Nhóm này gặp gỡ hàng ngày, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Trưởng Nhà của mình. Tất cả Học sinh Cấp Cuối đều có các buổi chăm sóc học sinh chính thức và không chính thức với giáo viên Trưởng Nhà của mình.

Để hỗ trợ các em xuyên suốt hai năm học nghiêm ngặt với yêu cầu đạt được Bằng Tú Tài IB, Học Sinh Cấp Cuối cũng có khu vực dành riêng cho việc học tập cá nhân và nghỉ ngơi gần các điều phối viên an sinh học đường của mình để các em có thể dễ dàng tiếp cận hỗ trợ khi cần thiết.