An Toàn Học Đường


AIS cam kết an toàn cho trẻ em

AIS cam kết an toàn trẻ em. Chúng tôi mong muốn các em được an toàn, vui vẻ và ham học. Nhà trường luôn hỗ trợ và tôn trọng toàn thể các em, cũng như đội ngũ nhân viên và các tình nguyện viên của chúng tôi.

Chính sách không khoan nhượng


Chúng tôi không khoan nhượng hành vi lạm dụng trẻ em, mọi cáo buộc cũng như các mối lo ngại về an toàn sẽ được xử lý một cách nghiêm ngặt và nhất quán với các chính sách và thủ tục của Nhà trường.

Nhà trường có các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức phải tuân thủ trong việc liên hệ các nhà chức trách khi quan ngại về sự an toàn của trẻ.

Trường Quốc Tế Úc cam kết ngăn chặn hành vi lạm dụng trẻ em và xác định các rủi ro sớm, loại bỏ và giảm thiểu những rủi ro này. Chúng tôi cam kết thường xuyên đào tạo và giáo dục đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên về các rủi ro liên quan đến lạm dụng trẻ em.

Là một ngôi trường Quốc tế của 40 quốc gia, chúng tôi hướng đến việc tạo dựng và nuôi dưỡng một ý thức cải thiện cộng đồng tốt đẹp qua việc am hiểu, tôn trọng và giữ các niềm tin đa dạng, quốc tịch và văn hóa khác nhau. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi luôn hỗ trợ và tôn trọng toàn thể các em học sinh, cũng như đội ngũ nhân viên và các tình nguyện viên của chúng tôi.

Quy tắc ứng xử


Nhà trường có sắp xếp các chính sách, thủ tục và chương trình đào tạo cụ thể, bao gồm bản quy tắc ứng xử để hỗ trợ cho ban lãnh đạo, nhân viên và tình nguyện viên để đạt được những cam kết này. Các chính sách này luôn sẵn có tại Nhà Trường và cũng được kèm với bộ chính sách và các thủ tục dành cho Nhân Viên của trường. Một bản tóm tắt các chính sách của Nhà trường cũng có trong quyển Cẩm Nang Phụ Huynh.