Chương Trình Trao Đổi Học Sinh Toàn Cầu Inspired


Tất cả các học sinh đang theo học tại các trường thuộc tập đoàn Inspired đều có thể tham gia vào Chương trình Trao đổi Toàn cầu. Chương trình mang đến cơ hội độc đáo để khám phá những môi trường mới, phát triển kỹ năng ngôn ngữ, gặp gỡ bạn mới và trải nghiệm những nền văn hóa khác lạ. Hiện nay có hơn 30 trường ở khắp nơi trên thế giới tham gia chương trình.

ais-inspired-global-exchange

Trường Quốc Tế Úc AIS


Với việc AIS là một thành viên của Inspired, học sinh AIS có thể tham gia vào chương trình trao đổi hấp dẫn này.

Danh sách các trường tham gia

Reddam House Berkshire 

Fulham School 

École Riviera School 

International School of Ticino 

St. John’s International School 

St. Louis Colonna and Caviglia 

International School of Milan 

International School of Modena 

International School of Monza 

International School of Siena 

International School of Como 

International School of Bergamo 

Colegio San Patricio El Soto Madrid 

Colegio San Patricio Toledo 

PaRK International School 

Sotogrande International School 

St. Georges International School 

Colegio San Mateo 

Cambridge College Lima 

Blue Valley School 

AFRICA 

Reddam House Atlantic Seaboard 

Reddam House Somerset 

Reddam House Umhlanga 

Brookhouse Schools 

ACG Parnell College 

ACG Tauranga 

Australian International School 

Đăng Ký


Để đăng ký, vui lòng click vào đây và điền đơn online. 

Inspired sẽ liên hệ với nhà trường và cung cấp cho học sinh các thông tin cần thiết để tiến hành chương trình.