An Sinh Học Đường

Tôn Trọng Trong Quan Hệ

Không phải ngẫu nhiên mà AIS nổi tiếng về cách đối xử tôn trọng giữa học sinh và giáo viên tại trường. Từ các bài học về sự tế nhị trong Khối Tiểu Học, cho tới an toàn sử dụng mạng và quan hệ nghiêm túc trong Khối Cấp Hai, các bài học an sinh học đường cụ thể đều có lịch học trong mỗi lớp ở trường, giáo dục cho từng độ tuổi cụ thể để hỗ trợ cho học sinh AIS trong việc xây dựng tư cách của mình. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên, học sinh xây dựng mối quan hệ xã hội cần thiết để phát triển thành những lãnh đạo của cộng đồng mình. Toàn bộ chương trình được thiết kế để giúp học sinh có lựa chọn tốt cho cuộc sống và xây dựng sự tôn trọng.

 

Mẫu Giáo & Tiểu Học

Trung Học Cơ Sở

Trung Học Phổ Thông

Hệ Thống Nhà