Di Chuyển

Đăng Ký Xe Buýt & Mức Phí

AIS cung cấp Dịch Vụ Xe Buýt Đưa Đón của Trường an toàn và đáng tin cậy bằng các xe có máy lạnh hiện đại. Dịch vụ xe buýt đón và đưa học sinh tới địa chỉ nhà của các em mỗi ngày học. Dịch vụ xe buýt phục vụ cho học sinh ở các Quận 1, 2, 3 và 7. Để duy trì một dịch vụ hiệu quả và nhanh, phụ huynh phải tuân thủ đúng thời gian đón và đưa đã thỏa thuận trong Mẫu Đăng Ký Xe buýt.

Lệ phí xe buýt sẽ được thêm vào học phí.

Để đăng ký dịch vụ xe buýt, và tham khảo phí liên quan, xin vui long tải và điền đơn Đăng Ký Xe Buýt 2019-2020 đính kèm.

Quy định nề nếp cho học sinh và cho phụ huynh có nêu trong đơn.

Bus Route

Route District
Route 1 District 2
Route 2 Districts 1, 3, 7, 9, Binh Thanh District and Thu Duc District
Route 3 Districts 5, 10, 11, Tan Binh, Go Vap and Phu Nhuan District.
Route 4 Districts 4, 6, 8, Tan Phu and Nha Be District, Binh Duong province (please contact bus Coordinator for concrete information, at least 5 students on trip).
Route 5 Thao Dien Campus – Thu Thiem Campus (and vice versa).