Estelle Jennings

Estelle Jennings

Cô Estelle đã có 40 năm kinh nghiệm trong giảng dạy Mầm non, trong đó với 27 năm tại các Trường Quốc Tế tại Namibia, Swaziland, Botswana, Indonesia, Dubai, Vietnam. Cô có kinh nghiệm dày dặn trong cả giảng dạy và quản lý. Cô dâm mê trong việc cung cấp cho trẻ một môi trường an toàn, yêu thương để trẻ có thể phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai và cùng lúc đó, trở thành những công dân toàn cầu cân bằng. Bên ngoài việc giảng dạy, cô Estelle còn thích đọc sách, vẽ tranh, dành thời gian với thiên nhiên, du lịch và học hỏi các nền văn hóa khác.