Jacqui Gaynor

Jacqui Gaynor

Jacqui đã làm việc trong giáo dục từ năm 1977 như là một giáo viên âm nhạc lớp học, gia sư cụ, dây điều phối chương trình và hướng dẫn, tình nhân hợp xướng và trường đệm trong cả hai trường New Zealand và Úc. Cô từng là Giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình sân khấu chính và bán chuyên nghiệp ở New Zealand và Úc. Jacqui đã nghỉ học chín năm từ việc giảng dạy ở trường vào năm 1982 để đi du lịch thế giới với tư cách là một ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm và giờ đây chia sẻ những kỹ năng biểu diễn đó với các học sinh của mình. Cô gia nhập AIS vào tháng 8 năm 2011.

Jacqui thích trò chơi ô chữ và rất quan tâm đến mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe và Jacqui cũng có bằng Diploma về Liệu pháp dinh dưỡng.