Jean-Paul

Jean-Paul

Văn bằng tốt nghiệp giảng dạy và học tập (tiếng Pháp, tiếng Anh và giáo dục ngoài trời), Đại học Victoria Wellington, New Zealand. Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học Oxford Brookes, Vương quốc Anh.

Jean-Paul dạy tiếng Pháp và tiếng Anh ở trường Trung học và Trung học tại AIS, bao gồm iGCSE và IB Diploma. Ông đã dạy hơn 10 năm và đã làm việc với AIS / ACG từ năm 2011.

Trước khi gia nhập AIS, ông đã dạy tiếng Pháp tại một trường nữ sinh ở Auckland, New Zealand. Trong thời gian này, ông đã hướng dẫn các hội thảo nhằm giúp nhân viên tích hợp công nghệ vào lớp học và lãnh đạo một bộ phận gồm 4 giáo viên và hơn 400 sinh viên. Trước đây ông đã dạy tiếng Pháp và tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung ở Việt Nam, Hàn Quốc và Pháp.

Anh ấy quan tâm đến việc học tập ngoài lớp học và đã tổ chức một số chuyến đi học rất thành công đến Pháp cũng như tham gia vào nhiều trại học và Giải thưởng Công tước Edinburgh.

Jean-Paul thích dành thời gian với con trai Henry và vợ Jin Hee, nghiên cứu các nền văn hóa khác và đi du lịch trong thời gian rảnh rỗi của mình.