Jeanpaul Seigneur

Jeanpaul Seigneur

Jean-Paul dạy tiếng Pháp và tiếng Anh ở trường Trung học và Trung học tại AIS, bao gồm IGCSE và IB Diploma. Anh đã dạy và làm việc hơn 10 năm với AIS /ACG từ năm 2011. 

Trước khi gia nhập AIS, anh đã dạy tiếng Pháp tại một trường nữ sinh ở Auckland, New Zealand. Trong thời gian này, anh đã hướng dẫn các hội thảo nhằm giúp nhân viên tích hợp công nghệ vào lớp học và lãnh đạo một nhóm gồm 4 giáo viên và hơn 400 sinh viên. Trước đây anh đã dạy tiếng Pháp và tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ trợ ở Việt Nam, Hàn Quốc và Pháp.

Anh quan tâm đến việc học tập ngoài lớp học và đã tổ chức một số chuyến đi học rất thành công đến Pháp cũng như tham gia vào nhiều trại học và Giải thưởng Công tước Edinburgh.

Jean-Paul thích dành thời gian với con trai Henry và vợ Jin Hee, nghiên cứu các nền văn hóa khác và đi du lịch vào khi có thời gian rỗi.