Back to All News

AIS Yearbook 2020 – 2021

Yearbook dành cho khối lớp niên học 2020/21 đã có phiên bản kỹ thuật số.  

Ảnh
Virtual school tour

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho tất cả học sinh và phụ huynh được nhìn lại những kỷ niệm tuyệt vời trong năm học vừa qua. Bản cứng của Yearbook 2020-2021 sẽ có mặt vào đầu năm học dành cho tất cả học sinh.