Back to All News

KỶ NIỆM NGÀY TRÁI ĐẤT

Ngày Trái đất là cơ hội cho học sinh trường quốc tế Úc tham gia các hoạt động khuyến khích lòng nhiệt huyết và cam kết bảo vệ môi trường. Ngày Trái đất không chỉ thu gọn trong một ngày nhưng là những hoạt động trong cả tuần tại trường AIS giúp học sinh có những tương tác tích cực với thiên nhiên, được học về tầm quan trọng của thiên nhiên trên thế giới và cách mà các em có thể bảo vệ trái đất trong thời gian lâu dài. Các thầy cô giáo cho các em nhiều hoạt

Ảnh
AIS-News-main (9)

Ngày Trái đất là cơ hội cho học sinh trường quốc tế Úc tham gia các hoạt động khuyến khích lòng nhiệt huyết và cam kết bảo vệ môi trường. Ngày Trái đất không chỉ thu gọn trong một ngày nhưng là những hoạt động trong cả tuần tại trường AIS giúp học sinh có những tương tác tích cực với thiên nhiên, được học về tầm quan trọng của thiên nhiên trên thế giới và cách mà các em có thể bảo vệ trái đất trong thời gian lâu dài. Các thầy cô giáo cho các em nhiều hoạt

IMG_8239-768x1024

 

Các thầy cô giáo cho các em nhiều hoạt động mà qua đó giúp các em quan tâm đến môi trường. Bao gồm việc cho các em xem mô hình quả địa cầu, tìm đất nước của mình và nói về cách bảo vệ môi trường.

IMG_8102-768x1024

 

Một số học sinh vẽ tranh, các học sinh khác tái sử dụng giấy làm tranh ghép giúp bảo vệ môi trường.

Các em cũng học cách chăm sóc cây cối, bằng cách gieo hạt vào những chậu đất và tưới nước hàng ngày.

IMG_8075-463x348

 

Tuần lễ Trái đất đã giúp học sinh hiểu thêm về môi trường, mối liên hệ giữa môi trường và những vấn đề về khí hậu chung quanh các em và cách mà mỗi cá nhân có thể thực hiện để bảo vệ môi trường trong tương lai.

4762d4ca-06ee-43a3-819f-b45c7c4def22.jpg___1619510508___1209600___j21yJRGr_oHgYGLCOs6rnLD20awE63DnxJc2U3SaQrRsZQG695nv83LorBaFcQx_QkpzMcHcIRrvn1an7AIpKQ-463x348

 

Tại trường quốc tế Úc, giáo dục về môi trường sẽ đảm bảo rằng chúng ta có đủ các nhà khoa học, luật sư, doanh nhân và công dân của tương lai là những người trân quý những điều diệu kỳ của thiên nhiên trên thế giới. Hãy chờ xem những hoạt động khác về môi trường, bao gồm Hội nghị lãnh đạo của Inspired kêu gọi những nhà lãnh đạo trẻ hành động vì một tương lai bền vững. #EarthDay #Sustainablefuture

Rachel Laffey