Back to All News

Sống Và Học Tập Trong Điều Kiện Cách Ly

Hướng dẫn dành cho phụ huynh về cách hỗ trợ con học tại nhà.

Ảnh
Parent-Workshop-Living-and-Learning-in-Lockdown

Trong khi dịch Covid hoàn toàn thay đổi cuộc sống của chúng ta trong những tháng gần đây, nó cũng đem đến những cơ hội để chúng ta chiếm vai trò chủ động hơn trong việc học và phát triển của con cái mình. Tuy nhiên, như nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm, dù có thể tự tin trong vai trò làm cha mẹ, chúng ta không được chuẩn bị cần thiết cho việc hỗ trợ con mình học tại nhà. Sự lo lắng tự nhiên về sức khỏe của các con trong thời điểm khó khăn này lại càng nhiều hơn.

Những ý chính từ hội thảo của Tony về “Sống và học tập trong điều kiện cách ly”

Learning in lockdown

 

Yêu cầu:

  • Đảm bảo rằng các con biết rõ thời khóa biểu và biết việc cần làm tiếp theo và con chuẩn bị những điều cần thiết cho lớp học.
  • Kiểm tra lại xem các con đã hiểu bài chưa – cho con lặp lại những lời hướng dẫn hoặc yêu cầu thay vì quý vị lặp lại những điều đó
  • Chuẩn bị khu vực học tập của con – phòng học, không gian, bàn học – giúp con cảm thấy rằng quý vị rất nghiêm túc về việc này, để các con cũng có thái độ như vậy.

Động lực:

  • Khen con về những nỗ lực, và chú ý những gì các con làm được trong một ngày.
  • Thưởng cho con sẽ giúp các con tập trung học hơn, đặc biệt là trẻ nhỏ nhưng đừng làm nếu không thật sự cần thiết
  • Không nhân nhượng với việc không học bài – các con cần hoàn thành bài tập trước khi nghỉ ngơi, giải trí

Năng lực:

  • Các trẻ em khác nhau có những điểm mạnh ở những lãnh vực khác nhau – các con thấy có những bài tập khó là bình thường
  • Khích lệ con hỏi giáo viên nếu cần giúp đỡ
  • Ở bên cạnh để giúp con giải quyết vấn đề nếu cần, và thường kiểm tra để chắc rằng con không đang cố gắng chịu đựng trong yên lặng.

Nội dung chương trình

Xem phần trình bày của Tony qua đường dẫn này để xem nội dung chương trình: https://video.link/w/irq5c

Điều quan trọng là con làm gì trên màn hình, không phải là con dành thời gian bao lâu.

Đôi điều về người trình bày

Tony Louw có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực tâm lý ở châu Âu và châu Á. Là một nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Learning Strategies, Tony đã dành 10 năm gần đây để dẫn dắt một tập thể những chuyên gia để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý và giáo dục cho cộng đồng tại Sài Gòn trong bối cảnh tại nhà, trường học và bệnh viện. Cùng với vai trò lãnh đạo, Tony đã có kinh nghiệm làm việc với thiếu nhi, thiếu niên và người lớn, lên chương trình và tổ chức trị liệu cho nhóm hoặc cá nhân, cá nhân hóa những can thiệp giáo dục, huấn luyện phát triển chuyên môn và theo dõi những trường hợp liên quan. Tony đã có hai bằng thạc sĩ của trường đại học Glasgow và Liverpool ở Anh và cũng được chứng nhận bởi hiệp hội phân tích hành vi của Mỹ.