• Học sinh tại trường Quốc Tế hàng đầu tại...

  Tổng cộng 89 học sinh của trường AIS- nhóm học sinh tốt nghiệp lớn nhất trong lịch sử của...

 • AIS-News-main (14)

  NGÔN NGỮ CỦA NHỮNG CHIẾC QUE, CÀNH CÂY...

  Trường quốc tế Úc (AIS), cơ sở Xi, gần đây đã có hoạt động “sáng tạo và khám phá” cho khối...

 • AIS-News-main (13)

  BAN NHẠC KHỐI TRUNG HỌC CỦA AIS ĐÃ CÓ...

  Vào ngày 24 tháng 4, chương trình hòa nhạc Saimuse 2021 tại thành phố HCM đã làm phấn chấn...

 • AIS-News-main (11)

  HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO HỌC SINH CỦA TẬP ĐOÀN...

  Từ 22-23 tháng 4, Hiệp hội điều hành học sinh của Inspired lần đầu tiên đã tổ chức thành...

 • AIS-News-main (12)

  NÂNG TẦM CHO HỌC SINH – TẬP ĐOÀN GIÁO...

  Sự kết hợp năng động giữa các trường cao cấp của Inspired với lịch sử giáo dục xuất sắc...

 • AIS-News-main (10)

  NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI...

  Học sinh AIS sẽ sớm bước vào các trường đại học hàng đầu thế giới – nhờ bằng tốt nghiệp IB...

 • AIS-News-main (9)

  KỶ NIỆM NGÀY TRÁI ĐẤT

  Ngày Trái đất là cơ hội cho học sinh trường quốc tế Úc tham gia các hoạt động khuyến khích...

 • AIS-News-main (8)

  CHỊ NGUYỄN THỊ NHUNG

  Mai Chi và gia đình tôi đến với AIS như một mối duyên.

  Hè năm lớp 2 trường công lập của...

 • AIS-News-main (7)

  MỘT LĂNG KÍNH ĐA MÀU SẮC VỀ LỄ HỘI –...

  Khối lớp 2 tại trường quốc tế Úc (AIS) đã tìm hiểu về cách mà một thế giới đa dạng nhìn...