Tin tức và Kiện sự


Bài viết mới

  • IB Diploma opens doors to international...

    AIS students continue to excel under the International Baccalaureate Diploma Programme...

  • Leading by example: Samadhi Jayasuriya

    Since beginning her secondary education at AIS in 2016, Samadhi Jayasuriya has loved her...

  • Tạo sự khác biệt tích cực cho thế giới

    Khuyến khích học sinh lắng nghe thế giới xung quanh, nuôi dưỡng ý thức và trách nhiệm cộng...

Lịch Học


Ảnh
ais-calendar-2022-2023.png
Ảnh
ACG-AIS-School-Calendar-Image-and-Text-Current-year-b

Sự kiện


Sự kiện sắp tới

Mạng xã hội