Trần Thanh Huy Đạt Điểm Cao Nhất Tại Việt Nam Trong Kỳ Thi IGCSE

Trần Thanh Huy Đạt Điểm Cao Nhất Tại Việt Nam Trong Kỳ Thi IGCSE

Xin chúc mừng em Tran Thanh Huy đã trở thành học sinh đạt điểm cao nhất tại Việt Nam trong kỳ thi IGCSE của  Cambridge Learner Award  ở hai bộ môn Kinh Tế và Vật Lý.