Triển Lãm Nghệ Thuật Thị Giác Tú Tài Quốc Tế

Triển Lãm Nghệ Thuật Thị Giác Tú Tài Quốc Tế

Vừa qua, trường AIS  đã tổ chức buổi triển lãm thường niên về các tác phẩm nghệ thuật của các học sinh ở bộ môn Nghệ Thuật Thị Giác Tú Tài Quốc Tế. Năm nay, 11 học sinh với hơn 100 tác phẩm được trưng bày tại khu vực triển lãm của trường. Các tác phẩm triển lãm là thành quả trong quá trình hai năm  của các em học sinh ở môn học Nghệ Thuật Thị Giác, là một trong những bộ môn thuộc chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB). Hơn 100 tác phẩm đã nói lên được sự cống hiến hàng giờ của các em dành cho nghệ thuật, là minh chứng cho sự sáng tạo và tiếng nói, tầm nhìn của  các em – những nghệ sĩ trẻ, và nhiều em đã được nhận vào học bởi các trường Đại học Nghệ thuật tốt nhất thế giới.

SEO, Hyun Jin đã được nhận vào các trường Camberwell College of Arts, the London College of Communication, Kingston university London và OCAD. 

WU, Yu Lun (Parker) đã được nhận vào trường Goldsmiths, University of London UK.

TRAN, Annie đã được nhận vào trường Lasalle College Vancouver Canada.

PHAM, Minh Thuy đã được nhận vào trường University New South Wales, Australia.

NAM, Juhee đã được nhận vào trường OCAD, Toronto, Canada.

BABA, Yu đã được nhận vào trường Osaka University, Osaka, Japan.

Xem đầy đủ các tác phẩm của các em họ sinh tại đây.

Một tác phẩm của SEO, Hyun Jin.

Một tác phẩm của NAM, Juhee.

Một tác phẩm của WU, Yu Lun (Parker).

Một tác phẩm của Jimin CHOI.