Biểu Phí Năm Học 2022-2023

Biểu phí liệt kê các chi phí tại trường có liên quan tới học phí và phí ghi danh của con em quý vị tại AIS.

Phí Xe Buýt và Phiếu Đăng Ký

AIS cung cấp Dịch Vụ Xe Buýt Đưa Đón của Trường an toàn và đáng tin cậy bằng các xe có máy lạnh hiện đại. Dịch vụ xe buýt đón và đưa học sinh tới địa chỉ nhà của các em mỗi ngày học khắp địa bàn Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.