Quy Trình Tuyển Sinh


AIS cung cấp một chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh độ tuổi từ 2 đến 18, từ 40 quốc gia khác nhau. Tiếng Anh là ngôn ngữ giáo dục và ngôn ngữ giao tiếp trong cả trường.

ais-student-school-grounds

Trường Quốc Tế Úc AIS


Ứng viên phải thể hiện khả năng học tập, kỹ năng và kiến thức để theo kịp thành công giáo trình tại AIS. Là một phần của quá trình đăng ký, các học sinh sẽ được kiểm tra khả năng tiếng Anh. Một chương trình tiếng Anh Bổ Trợ bắt buộc (EAL) sẽ thêm hỗ trợ cho những học sinh nào nhập học và cần sự hỗ trợ này. Chương trình này yêu cầu phụ huynh trả phí phụ trội. Tất cả các ứng viên học sinh sẽ gặp Hiệu Trưởng hoặc Hiệu Phó trong quá trình ghi danh nhập học. Trẻ em có khó khăn trong việc học sẽ gặp Hiệu trưởng và Điều phối viên hỗ trợ học tập trước khi xác nhận có chỗ tại trường. Lệ phí cho các dịch vụ hỗ trợ học tập sẽ được bổ sung vào học phí.

Đăng ký Online

THỦ TỤC TUYỂN SINH TẠI AIS


Nộp đơn học tại Trường Quốc tế Úc cần các bước sau:

Hoàn thành mẫu đơn ghi danh nhập học Đơn Đăng Ký Trực Tuyến 

Nộp cho Phòng Đăng Ký ở bất kỳ cơ sở nào: (Trong trường hợp phụ huynh đăng ký trực tuyến, các giấy tờ sau có thể nộp online thông qua hệ thống)

  • Đơn Đăng ký Nhập Học
  • Học bạ các năm học trước
  • Giấy Khai Sinh (học sinh Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (học sinh nước ngoài)
  • Hình chân dung kích thước 4x6 của học sinh
  • Bản sao Hộ chiếu của Phụ huynh hoặc chứng minh thư (học sinh Việt Nam)
  • Tất cả các Báo Cáo của Chuyên viên Tâm Lý Giáo dục cho học sinh có khó khăn trong học tập

Do ảnh hưởng từ Covid-19, nhà trường yêu cầu ứng viên từ nước ngoài phải nộp bản sao Visa nhập cảnh vào Việt Nam và giấy phép đã hoàn thành cách ly (dành cho ứng viên không phải là người Việt Nam)

Thanh toán Phí Nộp Đơn.

Sau khi nộp bộ hồ sơ ghi danh nhập học ở Bước 2, các ứng viên sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào.

Ghi chú:

  • Lời mời nhập học sẽ thông báo sau khi các bước và tiêu chí ghi danh đã thỏa mãn yêu cầu và hoàn thành.
  • Nhà Trường sẽ thường sắp xếp cho học sinh vào một lớp cụ thể theo các quy định ngày tháng năm sinh trong Lịch Biểu Phí. Trong một số trường hợp học sinh có thể được xếp vào lớp có trình độ thấp hơn hoặc cao hơn một năm sau khi xem xét thành thích học tập hiện tại hoặc trước đó của học sinh và đánh giá của Nhà Trường về học lực, độ chín chắn, và khả năng tiếng Anh của học sinh tại thời điểm nộp đơn.
  • Trong trường hợp nhà trường không thể sắp xếp lớp cho học sinh do quá sĩ số, học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi.
  • Trong trường hợp nhà trường không thể sắp xếp lớp cho học sinh do học sinh không đạt cùng lúc học lực, độ chín chắn và trình độ tiếng Anh, học sinh có thể nộp đơn và thi lại các bài kiểm tra 3-6 tháng sau lần kiểm tra đầu tiên.


AIS School Prospectus

Download AIS School Prospectus


AIS Senior School Profile

Download AIS Senior School Profile 


Primary and Kindergarten School Profile

Download Primary and Kindergarten School Profile