Quy Trình Tuyển Sinh


AIS cung cấp một chương trình giáo dục quốc tế cho học sinh độ tuổi từ 2 đến 18, từ 40 quốc gia khác nhau. Tiếng Anh là ngôn ngữ giáo dục và ngôn ngữ giao tiếp trong cả trường.

ais-student-school-grounds

Trường Quốc Tế Úc AIS


Ứng viên phải thể hiện khả năng học tập, kỹ năng và kiến thức để theo kịp thành công giáo trình tại AIS. Là một phần của quá trình đăng ký, các học sinh sẽ được kiểm tra khả năng tiếng Anh. Một chương trình tiếng Anh Bổ Trợ bắt buộc (EAL) sẽ thêm hỗ trợ cho những học sinh nào nhập học và cần sự hỗ trợ này. Chương trình này yêu cầu phụ huynh trả phí phụ trội. Tất cả các ứng viên học sinh sẽ gặp Hiệu Trưởng hoặc Hiệu Phó trong quá trình ghi danh nhập học. Trẻ em có khó khăn trong việc học sẽ gặp Hiệu trưởng và Điều phối viên hỗ trợ học tập trước khi xác nhận có chỗ tại trường. Lệ phí cho các dịch vụ hỗ trợ học tập sẽ được bổ sung vào học phí.

Đăng ký Online

THỦ TỤC TUYỂN SINH TẠI AIS


Nộp đơn học tại Trường Quốc tế Úc cần các bước sau:

Nộp hồ sơ đăng ký nhập học online:

  • Đơn Đăng ký Nhập Học
  • Bản sao Học bạ 2 năm học gần nhất (dịch sang tiếng Anh, nếu có)
  • Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu của học sinh
  • Bản sao hộ chiếu hoặc CMND/CCCD của bố mẹ (đối với học sinh Việt Nam)
  • Đánh giá hoặc báo cáo Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt (nếu có)
  • Bản sao giấy chứng nhận/bằng khen về học thuật, thể thao, văn hóa hoặc cộng đồng (nếu có)

Học sinh làm bài kiểm tra đầu vào và tham gia buổi phỏng vấn với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.

Nhận Thư mời nhập học tại Trường.

Chấp nhận Thư mời nhập học bằng cách đóng Phí Chấp nhận.

Nộp học phí (căn cứ theo nội dung chi tiết trên Thông báo học phí).


AIS School Prospectus

Download AIS School Prospectus


AIS Senior School Profile

Download AIS Senior School Profile 


Primary and Kindergarten School Profile

Download Primary and Kindergarten School Profile