Các cơ sở


Các Cơ Sở Vật Chất Mới  |  Cơ Sở Thủ Thiêm  |  Cơ sở Thảo Điền  |  Cơ sở Xi  

AIS's Thu Thiem Campus

Các Cơ Sở Vật Chất Mới


AIS đã có sự bổ sung lớn trong cơ sở vật chất tại cơ sở Thủ Thiêm nhằm phục vụ tốt hơn việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Các cơ sở vật chất mới bao gồm xây mới khu nội trú, khu học tập dành do học sinh IB, trung tâm IB và thư viện.

Tham quan trường thực tế ảo 360°

ais-our-campuses-school.jpg

Cơ Sở Thủ Thiêm


Mẫu Giáo đến Lớp 13

Khuôn viên Thủ Thiêm là cơ sở lớn nhất của AIS, và nhận trẻ từ Mẫu Giáo đến Lớp 13.

Với thư viện, hồ bơi, phòng tập thể dục có máy lạnh hiện đại và không gian vui chơi dành riêng cho học sinh Mẫu Giáo, Tiểu Học, phòng vi tính và phòng thí nghiệm khoa học, khuôn viên Thủ Thiêm phản ánh đẳng cấp thế giới của trường.

Địa chỉ: 264 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

Tham quan trường thực tế ảo 360°

ais-our-campuses-building.jpg

Cơ sở Thảo Điền 


Mẫu Giáo đến Lớp 6  

Cơ sở Thảo Điền nằm trong Khu Phức Hợp Cao Cấp An Phú, và gồm hai cơ sở là Cherry Blossom và Lotus. Chúng cùng nhau tạo thành một Trường Mẫu Giáo và Tiểu Học năng động, thân mật và yên tĩnh.

Các em ở Mẫu Giáo và Lớp 1 học ở cơ sở Lotus, trước khi chuyển đến cơ sở Cherry Blossom (cách khoảng 300m) để học từ Lớp 2 đến Lớp 6.

Cả hai khu đều có cơ sở vật chất bao gồm công nghệ thông tin kỹ thuật mới nhất, các phòng Công Nghệ Thông Tin và một hồ bơi cùng phân khu thể thao đoạt giải. Học sinh ở đây cũng có thể sử dụng một số tiện nghi thể thao của khu phức hợp An Phú (APSC). Các sự kiện thường xuyên được tổ chức tại Cơ Sở Thủ Thiêm cho các em tiểu học và đảm bảo các em không gặp khó khăn gì trong việc chuyển đến học Lớp 7 ở Thủ Thiêm

Địa chỉ: Khu Phức Hợp Cao Cấp An Phú, 36 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

Cơ sở Cherry Blossom | Tham quan trường thực tế ảo 360°

Cơ sở Lotus | Tham quan trường thực tế ảo 360°

Xi Campus

Cơ sở Xi


Mẫu Giáo

AIS có một trường mẫu giáo độc lập dành riêng cho 3 lớp tại cơ sở Xi. Trẻ em từ 18 tháng – 5 tuổi có thể học ở cơ sở Xi là nơi có khu vực bơi riêng và phòng chơi bóng. 

Cơ sở XI | Tham quan trường thực tế ảo 360°

Bản đồ các cơ sở của AIS