Cộng Đồng AIS


Tham gia Cộng Đồng AIS

ais-community-tennis.jpg

AIS Parents and Friends Group (PFG) – Hội Cha Mẹ Học Sinh AIS


Trường Quốc tế Úc (AIS) có Hội Cha Mẹ Học Sinh (PFG) năng động và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mục đích của hội là xây dựng tinh thần cộng đồng, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa phụ huynh và nhà trường, đồng thời kết nối phụ huynh với các hoạt động đời sống của trường.

PFG thực hiện điều này bằng cách:

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện xã hội của gia đình như ngày vui chơi
  • Hỗ trợ giáo viên bằng cách điều phối các tình nguyện viên để giúp đỡ các sự kiện trong lớp học và các chuyến du ngoạn

Tham gia vào một số sự kiện của trường mỗi năm bao gồm:

  • Tiệc khai giảng
  • Walk n ’Wheels và các hoạt động gây quỹ từ thiện khác
  • Tiệc Giáng sinh AIS
  • Lễ hội Tết và trung thu
  • Lễ hội hóa trang Halloween
  • Ngày Quốc tế
AIS Community Support Team

Cộng đồng AIS hỗ trợ lẫn nhau


PFG tập trung mạnh mẽ vào việc hỗ trợ những người mới tham gia vào cộng đồng AIS.

PFG có các vai trò chính thức, bao gồm Chủ tịch, Thủ quỹ và (đối với các lớp tiểu học) Lớp trưởng.

Tất cả phụ huynh của học sinh AIS đều tự động là thành viên của nhóm và luôn được hoan nghênh tham gia các cuộc họp. 

Tham gia với chúng tôi


PFG tự hào hỗ trợ các giáo viên và nhân viên tuyệt vời của AIS trong việc mang lại nền giáo dục tốt nhất cho con em chúng ta.

Hãy dành chút ít quỹ thời gian quý báu của bạn để tham gia cùng Hội Phụ huynh Học sinh PFG

pfgthuthiem@aisvietnam.com