Tổng Giám Đốc


Clarence bắt đầu sự nghiệp giảng dạy vào năm 1978 và tham gia ACG Education Group với vị trí Hiệu Trưởng của ACG Junior College (ngày nay là ACG Parnell College) vào 1999. Ông là người sáng lập và Tổng hiệu trưởng của ACG Strathallan vào 2001.

Clarence thành công trong việc sát nhập 2 trường ACG tại Việt Nam, tạo nên trường Trường Quốc Tế Úc (AIS) ngày nay. Ông đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc của AIS từ năm 2013. Vào 2016, ông được bổ nhiệm làm CEO các trường thuộc hệ thống ACG tại Châu Á Thái Bình Dương.

 CLARENCE VAN DER WEL

Teaching Staff