Xi campus

AIS có một trường mẫu giáo độc lập dành riêng cho 3 lớp tại cơ sở Xi. Trẻ em từ 18 tháng – 5 tuổi có thể học ở cơ sở Xi là nơi có khu vực bơi riêng và phòng chơi bóng. Cơ sở vật chất ở đây rất ấn tượng.

Tham quan trực tuyến 360°