ACG-AIS-International-Accreditations-IB-logo

 

Trường Quốc Tế Úc (AIS) được Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB) ủy quyền giảng dạy Chương trình Tiểu học (PYP) và Trung học Phổ thông (DP). Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập: http://www.ibo.org. Chương trình Tú tài Quốc tế IB nhắm mục đích phát triển các bạn trẻ ham học hỏi, có kiến thức, luôn biết quan tâm để giúp kiến tạo một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn qua sự am hiểu và tôn trọng xuyên văn hóa. Hơn 3.000 trường tại 140 quốc gia đào tạo chương trình tú tài IB cho hơn 876,000 học sinh trên toàn thế giới.


cambridge-assessment-international-education-vector-logo

 

AIS được ủy quyền tổ chức các kỳ thi của Hội đồng Khảo thi Quốc tế Cambridge và cấp Chứng Chỉ Trung Học Tổng Quát Quốc Tế (IGCSE) lớp 11 và các kỳ thi Checkpoint ở Lớp 6 và Lớp 9.


ACG-AIS-International-Accreditations-CIS-logo

 

 

AIS là ngôi trường được Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) chứng nhận.