Việc Làm tại AIS

Được chính thức công nhận bởi Hội đồng các Trường Quốc tế, Trường Quốc Tế Úc (AIS) là một trường quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á giảng dạy cả Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) bậc Tiểu học (PYP) và bậc Trung học Phổ thông (DP), cũng như Chương trình Giáo dục Trung học cơ sở Quốc tế của Cambridge (IGCSE). Học sinh của chúng tôi là một cộng đồng quốc tế đại diện từ 40 quốc gia. AIS có ba khuôn viên trường trong thành phố Hồ Chí Minh sống động vùng nhiệt đới. Nhà trường cung cấp chương trình giảng dạy quốc tế cho trẻ em từ 2 đến 18, sử dụng trang thiết bị và cơ sở vật chất ưu tú với đẳng cấp hàng đầu. AIS hiện có hơn 90 giáo viên nước ngoài đang công tác tại ba cơ sở của trường.

 

AIS đánh giá cao công tác của giáo viên, vì vậy chế độ lương và đãi ngộ luôn tương xứng. Mức lương cạnh tranh không chỉ mang đến các giáo viên cơ hội sống thoải mái mà còn giúp tiết kiệm cho tương lai.

Dưới đây là các vị trí chúng tôi hiện đang tuyển dụng:

Start date: 15 August 2018

The criteria:

 • Bilingual in Vietnamese and English
 • To assist students as required
 • To work co-operatively with the teaching staff and assist them as directed
 • To complete administration tasks as required in relation to these responsibilities
 • Strong ability to use ICT
 • Strong written and verbal communication
 • Must be organised
 • Great with people
 • Other tasks when required

The successful candidate will work as part of the Library team at our Thu Thiem campus in District 2 and will report to the Library Coordinator.

Applications should include CV and a response to the above criteria, email to hr@aisvietnam.com by 15 August 2018

Key Tasks And Function 

Application and Database Management

 • Provide effective and efficient level 1 support for users for all information systems, including, but not limited to Student Management Systems, and Learning Management Systems.
 • Good understanding in software development & product development.
 • Basic hands-on experience working with Web front-end languages/frameworks: Javascript, AngularJS, Angular, HTML5, CSS3, SASS
 • Basic experience working with multiple technology within our technology stack:
  • Front-end: JavaScript frameworks (AngularJS)
  • Back-end: PHP / NodeJS
  • Databases: MySQL /PostgreSQL

Documentation

 • Write accurate documentation on end-user use of software as required
 • Complete change management documentation to department standards to minimise risk associated with changes
 • Ensure documentation is clear, concise and easy-to-read (jargon free)

 Team work

 • Provide cover for other IT staff and functions as required
 • Attend training sessions as part of new projects and implementation
 • Attend IT meetings as required
 • Attend Open Days and other promotional/marketing events as required

 Reporting

Maintain records of issue-related work carried out using AIS’s IT department issue-tracking software

The criteria:

 • Bilingual in Vietnamese and English
 • To assist students as required
 • To work co-operatively with the teaching staff and assist them as directed
 • Must be organised
 • Great with people
 • Other tasks when required

The successful candidate will work as part of the IT team at our Thu Thiem campus in District 2 and will report to the IT Manager.

Applications should include CV and a response to the above criteria, email to hr@aisvietnam.com asap