Victor Vu, AIS

Victor Vu, AIS

Điều quý giá nhất trong thời gian tôi ở AIS là tiếp xúc với môi trường quốc tế, điều này đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho tôi về cuộc sống đại học. Tại AIS, tôi đã có rất nhiều tình bạn tuyệt vời và tôi đã gặp một số giáo viên tuyệt vời, những người sẽ tiếp tục hướng dẫn tôi trong cuộc sống. Theo chương trình giảng dạy IB, tôi được dạy để trở thành một nhà tư tưởng độc lập, những người sẽ không ngần ngại thách thức hiện trạng và đưa ra các giải pháp sáng tạo. Điểm IB dự kiến ​​của tôi vào cuối năm lớp 12 là dưới 30. Tôi tốt nghiệp với 38 điểm! Thời gian của tôi tại AIS thực sự giúp tôi phát triển khả năng của mình. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Melbourne với bằng Cử nhân Tài chính (Lớp 2017). Tôi sống trong khuôn viên trường tại Ormond College, nơi tôi đã nhận được học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao. Bây giờ tôi đến Madrid để học song bằng thạc sĩ về tài chính quả quản trị tại Trường Kinh doanh IE. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mục tiêu lâu dài của tôi là chuyển đổi ngành nông nghiệp của Việt Nam, đưa ngành công nghiệp này vào phát triển bền vững.